<iframe src="//www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-N8GDKW" height="0" width="0" style="display:none;visibility:hidden"></iframe>
Thôn 2, Xã Tam Hiệp, Huyện Núi Thành, Tỉnh Quảng Nam, Việt Nam
Tư vấn sản phẩm : 0938 809 629
Tư vấn dịch vụ : 0933 805 913
Thời gian làm việc:
8:00 - 17:00 từ thứ 2 đến thứ 6
8:00 - 15:00 thứ 7
Chủ nhật: Nghỉ
Phòng kinh doanh
IMAGE
Huỳnh Văn Tú
Phó phòng kinh doanh Foton
IMAGE
Dương Trọng Nhu
Phó giám đốc dòng xe Fuso & Tải nhỏ
IMAGE
Trần Thanh Út
Trưởng nhóm kinh doanh xe Bus
IMAGE
Dương Ngọc Tú
Trưởng nhóm kinh doanh xe Foton
IMAGE
Triệu Ngọc Thanh
Trưởng nhóm kinh doanh xe Foton
IMAGE
Nguyễn Anh Thương
Trưởng nhóm kinh doanh Fuso & Tải nhỏ
IMAGE
Trần Minh Nghĩa
Trưởng nhóm kinh doanh Fuso & Tải nhỏ
IMAGE
Bùi Quang Thịnh
Trưởng nhóm kinh doanh Fuso & Tải nhỏ 
IMAGE
Phạm Bảo Trân
Chuyên viên chăm sóc khách hàng
Phòng dịch vụ
IMAGE
Phạm Viết Thanh Thành
Phó quản đốc đồng sơn
IMAGE
Trần Văn Bắc
Phó quản đốc MGĐ Tải
IMAGE
Nguyễn Thiện Huân
Cửa hàng trưởng kinh doanh phụ tùng
">
nguyenthienhuan@thaco.com.vn
IMAGE
Trưởng nhóm tư vấn dịch vụ xe Bus
Lang Nhứt Trương
">
langnhuttruong@thaco.com.vn
IMAGE
Trưởng nhóm TVDV Foton
Nguyễn Khánh Hòa